Dizalica. Suha marina PALIT. Linija RAB-PAG. Linkovi.
Rapska plovidba d.d. E-mail.
RED PLOVIDBE ZA 2016. GODINU

Rab (Mišnjak) - Stinica

Obaviještavamo cijenjene korisnike naših usluga da od 25.05.2016. primjenjujemo sezonski red plovidbe koji važi za mjesec lipanj.
Isto tako, sezonske cijene počet će se primjenjivati ne od 01.06. već od 03.06.2016.

 
2001©Rapska plovidba d.d.
Produkcija: MediaCOMP Computer Studio - Rab